ผู้เขียน หัวข้อ: แนวทางการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ.พระนครศรีอยุธยา  (อ่าน 943 ครั้ง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ผู้ดูแลระบบ
  • หน้าใหม่
  • *****
  • กระทู้: 19
    • เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสักกัดกระทรวงมหาดไทยดังนี้
1.หน่วยงานที่ต้องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะต้องจัดทำแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่งให้คณะกรรมการฯพิจาณา โดยมีทั้งหมด 3 แบบ
          แบบที่ 1   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท
          แบบที่ 2   การเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
                    การเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคากระทรวงมหาดไทย (MOI)
          แบบที่ 3   แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบฯ
2. สำเนาแบบฟอร์มเฉพาะ แบบที่1 จำนวน 10 ชุด (หรือตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด) นำยื่นที่ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการดังนี้
          1. หน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอ นำส่งที่ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ 1 (ห้องกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้นที่ 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
          2. หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำส่งที่ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการฯ คณะที่ 2 (ห้องสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้นที่ 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
          คณะอนุกรรมการจะกำหนดวันประชุมและแจ้งหน่วยงานที่ยื่นเอกสารเข้าร่วมชี้แจง
3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อชี้แจง และรับฟังคำแนะนำของคณะอนุกรรมการ หากคณะอนุกรรมการมีมติให้แก้ไขแบบรายงานให้แก้ไขแบบรายงานตามที่คณะกรรมการกำหนดภายใน 3 วังหลังจากการประชุม และนำส่งฝ่ายเลขาเก็บรวบรวม
4. ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ จะนำส่งรายงานการประชุมและแบบรายงานที่ปรับแก้ไขแล้วให้ฝ่ายเลขาของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ และจะกำหนดวันประชุมและแจ้งหน่วยงานที่แก้ไขแบบรายงานเรียบร้อยแล้วสำเนาเอกสารตามแบบที่ 1 จำนวน 20 ชุด นำมาให้ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน
5. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ เมืื่อคณะกรรมการมีมติให้ความเห็นชอบแล้วจึงสามารถดำเนินการจัดหาตามระเบียบได้ต่อไป โดยจะมีหนังสือแจ้งผลส่งไปถึงหน่วยงานในภายหลัง หากคณะกรรมการมีมติไม่ให้ความเห็นชอบจะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตามข้อที่ 1
6. หน่วยงานจะต้องส่งแบบรายงานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ภายหลังที่ได้มีการจัดหาตามระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยส่งให้ฝ่ายเลขาคณะอนุกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ (ห้องสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้นที่ 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เพื่อรวบรวมรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทุกรอบ 6 เดือน (ภายหลังสิ้นปีงบประมาณควรรายงานผลการจัดหาไม่เกินเดือน มีนาคมของปีถัดไป)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2014, 09:59:04 AM โดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา »