ผู้เขียน หัวข้อ: หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  (อ่าน 756 ครั้ง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ผู้ดูแลระบบ
  • หน้าใหม่
  • *****
  • กระทู้: 19
    • เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์จะดำเนินการตามขั้นตอนในตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินการจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๗
คณะกรรมการฯจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่จัดทำโครงการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาควรศึกษาตามคำแนะนำสำหรับการเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯพิจารณา การจัดทำเอกสารโครงการฯ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบฟอร์ม และบอกได้ถึงเหตุผลความจำเป็นที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ต้องการจัดซื้อ

การพิจารณาให้การรับรองเอกสารของอนุกรรมการฯ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ ของคณะกรรมการฯ หน่วยงานจะต้องส่งผู้ที่ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ/อนุกรรมการฯ ได้มาร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง หากไม่มีผู้ตอบข้อซักถามได้จะไม่ได้รับการพิจารณาในที่ประชุม