ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวอย่างโครงการเขียนโครงการ  (อ่าน 1154 ครั้ง)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ผู้ดูแลระบบ
  • หน้าใหม่
  • *****
  • กระทู้: 19
    • เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวอย่างโครงการเขียนโครงการ
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 06:20:21 PM »
หน่วยงานที่ต้องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จะต้องจัดทำแบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่งให้คณะกรรมการฯพิจาณา โดยในแบบฟอร์มที่ 1   แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 10,000,000 บาท ควรใส่รายละเอียดเนื้อหาดังนี้

ในส่วนของข้อที่ 2 ต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรติดต่อของหน่วยงาน ถ้ามีเบอร์ภายในให้ระบุมาด้วยว่าต่อสายหมายเลขใด หรือใส่เบอร์ส่วนตัวที่สะดวกในการติดต่อมาด้วย ดังตัวอย่าง

ตามภาพด้านล่างนี้ไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อมาด้วยถือว่าผิดแบบฟอร์ม จะต้องทำการแก้ไขใหม่


ในส่วนของข้อที่ 4 จะต้องใส่รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่จะจัดหาโดยจะต้องถูกต้องตรงกับเล่มเกณฑ์ราคากลางฯ ของกระทรวง ict ล่าสุด ควรตรวจสอบตัวสะกดคำผิดคำถูกให้ตรงตามเกณฑ์ฯ

สำหรับกรณีจัดหาครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ ต้องระบุคุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วยเล็กน้อย เช่น เครื่องพิมพ์กระดาษขนาด A2 , โปรแกรมบัญชีค่าประปา เป็นต้น

ในข้อที่ 6 ให้ระบุสถานที่ติดตั้งให้ชัดเจน กรณีจัดซื้อหลายรายการต้องระบุว่าติดตั้งที่ใดบ้างแยกตามหน่วยงานให้ครบถ้วน
ในข้อที่ 7 ให้ระบุรายการที่มีอยู่แยกตามกลุ่มงาน/ส่วนงาน เรียงตามปีที่ติดตั้งใช้งาน ระบุสถานะเช่น รอจำหน่าย , ชำรุด อาจจะระบุหมายเลขครุภัณฑ์มาด้วย

หากซื้อหลายรายการไม่ควรระบุตามภาพด้านล่าง

ซื้อหลายรายการควรระบุแยกรายละเอียดสถานที่ติดตั้งให้ชัดเจนในข้อ 6


ในข้อที่ 7 ไม่ควรระบุรายละเอียดน้อยจนเกินไป


รายละเอียดข้อ 8,9 และ10 จะต้องสอดคล้องกัน และเหมาะสมกับรายการที่ต้องการจัดหา


ตัวอย่างด้านล่างเป็นการใส่ข้อมูลสลับระหว่างข้อ9 และข้อ10


ไม่ควรใส่ปริมาณงานในลักษณะว่าอุปกรณ์นี้คืออะไร ให้แยกชื่องานให้ชัดเจน


ข้อ 10 ควรระบุให้ระเอียดชัดเจนดังตัวอย่างด้านล่าง


รายละเอียดข้อ 11 ให้ระบุอัตรากำลังที่จำเป็นต้องให้คอมพิวเตอร์ในการปฎิบัติงาน โดยใส่ชื่อตำแหน่ง และจำนวน ไม่ต้องระบุชื่อ

ให้ระบุเป็นจำนวนอัตราที่มีคนครอง ไม่ใช่ระบุเป็นจำนวนเครื่อง


นอกจากนี้ให้ศึกษา คำแนะนำสำหรับการเสนอโครงการให้คณะกรรมการฯพิจารณา ก่อนที่จะจัดทำเอกสารโครงการฯ เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสาร และความรวดเร็วในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่เว็บบอร์ดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ "แนะนำขั้นตอนการทำงาน/แก้ไขปัญหา" หัวข้อย่อย "การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" โดยสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสของระบบงานสารบรรณเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามได้ที่เว็บบอร์ด

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 02, 2014, 06:16:47 PM โดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา »